FANDOM


Atlantis Wall IG-16-078Atlantis Wall GX
IG-16-078
Tên tiếng Nhật アトランティスウォールGX
Mã thẻ IG-16-078
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Block Icon L Phòng thủ
Catch Icon L Bắt bóng
Độ hiếm DR
Hướng liên kết Không có
Điểm BCP 500

IG-16-078 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là hậu vệ Amagi Daichi đang sử dụng kỹ năng Atlantis Wall GX để chặn bóng.

Hiệu ứng

  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +600.

Nếu bạn có cầu thủ Amagi Daichi trên sân, thẻ sẽ có thêm hiệu ứng sau:

  • Ở lượt đấu này, cầu thủ sử dụng được trả lại phần BP và cấp độ đã mất do ảnh hưởng từ hiệu ứng của các thẻ bên phía đối phương.

Thẻ tương đồng

IG-16-078 IG-05-019 IGS-08-024 [[]] [[]]
IG-16-078 IG-05-019 IGS-08-024
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]