FANDOM


Fei Rune IG-16-071Fei Rune
IG-16-071
Tên tiếng Nhật フェイ ルーン
Mã thẻ IG-16-071
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Shippuu-O-Icon Shippuu
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm DR

IG-16-071 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Fei Rune đang triệu hồi sức mạnh của Tyrano. Ở bên cạnh cậu còn có một tấm thẻ IG-07-001.

Hiệu ứng

Mixi-trans

  • Thẻ bài này mang hai thuộc tính là NekketsuShippuu.

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Thẻ này chỉ có thể ra sân khi bạn có một thẻ mang hiệu ứng 【Súng Mixi-max】 ở trên sân.

『Sút』『Vượt qua』

  • Khi thẻ bài này đối đầu thẻ bài khác, bạn có thể chọn một hiệu ứng khác của những thẻ bên bạn để kích hoạt thêm một lần nữa.

『Vượt qua』

  • Khi cầu thủ này vượt qua thành công, người chơi chọn hai thẻ Raimon từ tập thẻ đã hủy bỏ để đặt vào tập bài trên tay.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
600 1200 1200 1400 1700 1700 1700