FANDOM


Shindou Takuto IG-16-067Shindou Takuto
IG-16-067
Tên tiếng Nhật 神童 拓人
Mã thẻ IG-16-067
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Phải - Trên
Độ hiếm C
  • Shindou: Nhất định chúng ta sẽ ghi bàn!

IG-16-067 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Shindou Takuto (chibi) đang chỉ huy chiến thuật Kami no Takuto FI.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Khi thẻ bài này ra sân, bạn có thể chọn một thẻ Setsuna Boost từ tập thẻ đã hủy bỏ để đặt vào tập bài trên tay.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 800 800 1000 1300 1300 1300