FANDOM


Matsukaze Tenma IG-16-066Matsukaze Tenma
IG-16-066
Tên tiếng Nhật 松風 天馬
Mã thẻ IG-16-066
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm C

IG-16-066 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Matsukaze Tenma (chibi) đang sử dụng kỹ năng God Wind.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

『Sút』『Vượt qua』

  • Khi tổng số BCP bạn nhận được từ vùng Burning Chance nhỏ hơn của đối phương, bạn được quyền lật thêm một lá. (Hiệu ứng này chỉ sử dụng được một lần mỗi Phase)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 800 800 1100 1400 1400 1400