FANDOM


Powai Pichori IG-16-057Powai Pichori
IG-16-057
Tên tiếng Nhật ポワイ・ピチョリ
Mã thẻ IG-16-057
Thông tin
Loại thẻ Tokusyuu-O-Icon Tokusyuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Field
Đội bóng Sazanaara
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Trên
Độ hiếm FR
  • Powai: "Powai có thể thấy, Azur đen kịt đó."

IG-16-057 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Powai Pichori đang đứng trên sân vận động Starship.

Hiệu ứng

LV–X】『Sút』『Vượt qua』

  • Hủy bỏ một lượng bài Tokusyuu tùy ý trên tay. Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ bị hủy, cấp độ của cầu thủ đối đầu bên đối phương bị -1. (Nếu bị trừ xuống chỉ còn 1 thì dừng lại)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 400 700 900 900 900 900