FANDOM


Ryugel Baran IG-16-047Ryugel Baran
IG-16-047
Tên tiếng Nhật リュゲル・バラン
Mã thẻ IG-16-047
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Field
Đội bóng Ratoniik
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm FR
  • Ryugel Baran: "Well, điều này là tất lẽ dĩ ngẫu thôi."

IG-16-047 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Ryugel Baran đang đứng trên sân vận động Starship với một nụ cười gian xảo.

Hiệu ứng

『Sút』『Vượt qua』

  • Khi trên sân có thẻ bài Gandales Baran, cấp của thẻ này được +1.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 700 900 1100 1100 1100 1100