FANDOM


Sasu K IG-16-039Sasu K
IG-16-039
Tên tiếng Nhật サスK
Mã thẻ IG-16-039
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Trên
Độ hiếm R

IG-16-039 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Sasu K trong màu áo Raimon đang chơi cùng trái bóng. Xung quanh cậu là rất nhiều tấm thẻ bài TCG giữa không trung.

Trên thẻ này có mã QR. Khi quét mã này bằng máy Nitendo3DS, bạn có thể chiêu mộ được nhân vật trên.

Mã QR

  • JKDQO2CZFBF2145C393CA2CB351931B8B4E15948

Lưu ý: Đây chỉ là đoạn ký tự sau khi mã QR đã được quét. Nếu muốn sử dụng, hãy copy đoạn ký tự trên và dùng các công cụ chuyển đổi dãy ký tự này sang mã QR và quét mã vừa nhận được bằng máy 3DS.

Hiệu ứng

Dendoushi

『Phòng thủ』

  • Ở lượt này, tất cả các cầu thủ trên sân bạn (kể cả thủ môn) mà mang hiệu ứng 【Dendoushi】 đều được +1 cấp độ.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 800 800 1100 1500 1500 1500