FANDOM


Ves Horne IG-16-038Ves Horne
IG-16-038
Tên tiếng Nhật ヴェス・ホーネ
Mã thẻ IG-16-038
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Gurdon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm C
  • Ves: Chắc chắn chúng ta sẽ thắng!

IG-16-038 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Ves Horne đang tung một cú sút rất mạnh.

Hiệu ứng

Hỗ trợ: BP+X】『Sút』『Bắt bóng』『Vượt qua』『Phòng thủ』

  • Hủy bỏ một tấm thẻ trên tay. Ở lượt đấu này, nếu cầu thủ được chọn để đối đầu thuộc loại Shippuu, BCP của thẻ này được cộng thêm vào BP của cầu thủ đó.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 800 800 1000 1300 1300 1300