FANDOM


Arbega Gordon IG-16-036Arbega Gordon
IG-16-036
Tên tiếng Nhật アルベガ・ゴードン
Mã thẻ IG-16-036
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Gurdon
Vị trí GK-Large-Icon-Another Thủ môn
Hướng liên kết Không có
Độ hiếm SR

IG-16-036 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là thủ môn Arbega Gordon vừa bắt bóng thành công nhờ vào sự giúp sức từ Soul của cậu - Gouryuu.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

  • Mặc dù đây là nhân vật dạng Level, nhưng khi ra sân thẻ này sẽ được đặt vào Vùng thủ môn.

LV+X】『Bắt bóng』

  • Người chơi hủy bỏ một lượng thẻ Shippuu tùy ý trên tay. Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ bị hủy theo cách đó, cấp của thẻ này được +1.

『Bắt bóng』

  • Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ Arbega Gordon mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, người chơi được lật thêm một lá để đặt vào vùng Burning Chance.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 1200 1200 1600 2000 2000 2000


Liên kết

IG-16-041 IG-16-036 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-041 IG-16-036