FANDOM


Rodan Gasgus IG-16-034Rodan Gasgus
IG-16-034
Tên tiếng Nhật ロダン・ガスグス
Mã thẻ IG-16-034
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Field
Đội bóng Gurdon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Phải - Dưới
Độ hiếm FR
  • Rodan: "Ta làm vậy không phải vì ta độc ác. Ta làm vậy vì ta muốn thắng các ngươi. Fuhihi."

IG-16-034 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Rodan Gasgus đang đứng trên sân vận động Starship.

Hiệu ứng

『Sút』

  • Khi thẻ này đối đầu ở lượt sút, cấp của thẻ được +1.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 600 800 1000 1000 1000 1000