FANDOM


Merapir Secreta IG-16-033Merapir Secreta
IG-16-033
Tên tiếng Nhật メラピル・セクレタ
Mã thẻ IG-16-033
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Field
Đội bóng Gurdon
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Trên
Độ hiếm FR
  • Merapir: "Cậu để hắn qua sao!"

IG-16-033 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Merapir Secreta đang đứng trên sân vận động Starship.

Hiệu ứng

Thẻ này không có hiệu ứng.

Thông số

Điểm BCP 200
Điểm BP cấp 1 600 Điểm BP cấp 4 1100
Điểm BP cấp 2 800 Điểm BP cấp 5 1100
Điểm BP cấp 3 1100 Điểm BP cấp 6 1100