FANDOM


Barga Zachs IG-16-032Barga Zachs
IG-16-032
Tên tiếng Nhật バルガ・ザックス
Mã thẻ IG-16-032
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Field
Đội bóng Sandorius
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm FR
  • Barga: "Ta chỉ quan tâm đến chiến thắng. Lũ mọi Earth Eleven, ta sẽ nghiền các ngươi thành cám."

IG-16-032 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Barga Zachs đang đứng trên sân vận động Starship với nụ cười hả hê trên khuôn mặt.

Hiệu ứng

『Phòng thủ』

  • Ở lượt vượt qua của đối phương, cấp của thẻ được +1.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 500 800 1000 1000 1000 1000