FANDOM


Arbega Gordon IG-16-030Arbega Gordon
IG-16-030
Tên tiếng Nhật アルベガ・ゴードン
Mã thẻ IG-16-030
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Goalkeeper
Đội bóng Gurdon
Vị trí GK-Large-Icon-Another Thủ môn
Hướng liên kết Không có
Độ hiếm FR
  • Arbega: "Chúng tôi không cần đôi cánh vô dụng, cũng như đám Soul kia. Chúng tôi đã có đôi tay này đây."

IG-16-030 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là thủ môn Arbega Gordon đang phân tích dữ liệu của đối phương.

Hiệu ứng

LV+X】『Bắt bóng』

  • Người chơi hủy bỏ một lượng thẻ Shipppuu tùy ý trên tay. Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ bị hủy theo cách đó, cấp của thẻ này được +1.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 1000 1000 1400 1800 1800 1800